PAÜ Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
Mimarlık Bölümü
MIM103 Temel Tasarım Stüdyosu / 2021-22 Güz Dönemi

TEMA3: Hayali Kişisel Mekanlar (Öğr. Gör. Fazıl Akın & Arş. Gör. Dilek Avsan)

Tema tanımı: Bu temada katılımcıların kendilerini iyi hissedecekleri ve kendilerini iyi tanımladığını düşündükleri bir mekanı ve o mekanın atmosferini hayal edip, bu mekanı uygun bir mecrada diğer katılımcılara aktarmaları beklenmektedir.

Proje tanımı: İki bölümden oluşan projenin ilk haftası katılımcılar gözlemledikleri bir mekanı (üretme- dinlenme- eğlenme- vb.) 'practise theory' başlıkları altında inceleyip bu mekandaki atmosferi diğer katılımcılara aktaracaklardır. Projenin ikinci bölümünde ise katılımcıların tema başlangıcı itibariyle biriktirmeye başladıkları veya yerel üretim yerlerinden edindikleri farklı (atık/veya ham) malzemeleri kategorize edip, hayal ettikleri mekanın atmosferini yansıtacak, bu mekandan 20x30x40 cm. hacimlik bir parça üreteceklerdir, bu parçayı anlatan bir poster ile birlikte.

Proje adedi ve haftalara dağılımı
H1: tanışma ve HKM P1 başlangıcı
H2: HKM P1 teslim/tartışma – HKM P2 başlangıç
H3: HKM P2 kritik
H4: HKM P2 teslim/tartışma

Kaynaklar
Judith Wilde & Richard Wilde, The Process: A New Foundation in Art and Design, Laurence King, 2015
Ken Miki, Apple: Learning to Design, Designing to Learn, Lars Müller, 2014

.

Refik Anadol (c) Infinity Room for VIRTUTE, 2018