Critical Toys 

Barınma // Sığınma

Dersin amacı, servis tasarımı, deneyim tasarımı ve etkileşim tasarımı düşüncelerinin mekansal çözümler için kullanılmasını, sistem düşüncesinin farklı amaçlı yapı ve mekanlarda kullanılmasını ve mekanı deneyimleyen kullanıcıların bu deneyimlerininin nasıl şekillendirilebileceğininin tartışılması.

Servis tasarımı, tasarım yönetimi ve sistem düşüncesi hakkında bilgi verilmesinin ardından, etkileşim tasarımı, deneyim için tasarım, evrensel tasarım metodolojisi ile öğrenciler tanıştırılır. Öğrenilen teorik bilgiler ve metodlar projeler ve ödevlerde uygulanarak pekiştirilir.

Bu dönemin konusu barınma ve sığınma. Nerelerde barınıyoruz, barınma kavramında neleri anlıyoruz? Ne zaman sığınma ihtiyacı duyuyoruz? Nelerden kaçıp sığınıyoruz? Bu iki eylemi veya eylemsizliği nasıl yapıyoruz? Hangi somut/soyut (material/immaterial) şeylere ihtiyaç duyuyoruz? Yeni teknolojiler bizi bu iki durumda nasıl destekliyor veya köstekliyor? Tartışıp, tasarım-planma dilinde cevaplar vereceğiz.

(Dersin kapsamı gereği gündelik hayatta kullanılan sığınmacı kavramından başka bir konu inceliyor olacağız.)

Dersin duyurularını takip edebilmek için aşağıdaki Googlegroups hesabına kaydolun:
https://groups.google.com/forum/#!forum/pau-deneyim-tasarm-guz2018-19

Notlandırma
%10 dönemiçi ödev
%10 ders takibi
%30 ara proje
%50 final projesi

Notlandırma Kriterleri
%25 Düzen/Özen
%25 Tutarlılık
%25 Araştırma
%25 Fikir

Haftalık Plan

H01/ Derse Giriş ve Temel Kavramlar
H02/ Etkileşim Tasarımı
H03/ Deneyim Tasarımı
H04/ Sistem Düşüncesi ve Tasarım Düşüncesi
H05/ Servis Tasarımı
H06/ İnsan Odaklı Tasarım ve Evrensel Tasarım

H07/ Ara Proje Başlangıcı
H08/ Ara Proje Sunumu

H09/ Dönem Konusu Tartışması ve Değerlendirmeler
H10/ Fikir Geliştirme Çalışmaları
H11/ Fikir Detaylandırma Çalışmaları
H12/ Fikrilerin Tartışılması ve Olgunlaştırılması
H13/ Ön Sunum, Değerlendirme ve Tartışma
H14/ Dönem Sonu Proje Sunumları


Dönem içerisinde çeşitli olanak ve sorunlara göre değişiklikler olabilir.